Passa al contingut principal

SORTIDA AL PARC DE LA SERRALADA LITORAL

El dissabte 17 de febrer es va fer la sortida programada del grup Brioli al massís de Céllecs, ubicat dins els límits del Parc de la Serralada Litoral, integrat a la Serralada Litoral Central, una de les zones granítiques més importants de Catalunya. Va ser una jornada de més de vuit hores on es barrejava el senderisme i la prospecció brioliquenològica amb l’objectiu de mostrar als assistents alguns dels líquens més interessant de la zona i la descoberta de briòfits en una zona encara poc estudiada per aquest darrer grup d’organismes. Tot fent camí, vàrem visitar, entre d’altres punts d’interès, el Turó de Céllecs, la font de Sant Bartomeu i els prats de teròfits de La Roca del Vallès.


Durant la jornada es van observar més de 20 espècies de briòfits, entre elles, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, Frullania dilatata, Frullania tamarisci, Tortella squarrosa, i multitud de líquens, entre els quals, Lasallia pustulata, Cladonia cervicornis, Cladonia mediterranea i Parmotrema hypoleucinum. Aquest dos últims, considerades espècies amenaçades a Catalunya. Malgrat que no era un dels objectius, també vàrem observar amb alegria, alguns peus d’isòets (Isoetes durieui) als prats de teròfits esmentat.


Afegir que, a l’inici de la sortida es van repartir entre tots el assistents exemplars del llibre “Catàleg dels briòfits de la Garrotxa” dels autors Miquel Jover i Xavier Oliver, recentment editat per la delegació de la Garrotxa de la ICHN amb el suport de la Diputació de Girona.


Finalment i, com és habitual, durant la sortida es van recollir algunes deixalles conseqüència del comportament incívic d’alguns usuaris insensibles a la conservació del medi natural en un Parc excessivament massificat.


Tot seguit, algunes fotografies de la sortida:

Part del grup prospectant damunt d’un bloc de granit amb bones vistes al Vallès


Isòets en el prat de teròfits de La Roca del Vallès: un indret delicat que cal protegir

Un petit gripau (Pelodytes sp.) s’afegeix a última hora al grup de treball. Només demana que no li facin mal bé el seu “apreciat jardí”


El grup de treball totalment relaxat després d’una jornada intensa de treball

Cladonia mediterranea

Peltigera sp.

Hypnum cupressiforme

Frullania dilatata


Entrades populars d'aquest blog

BrioLi-PPCC Grup d'estudi dels briòfits i líquens dels Països Catalans - ICHN

  Una nova iniciativa ha entrat a formar part de la ICHN, el Grup d’estudi dels briòfits i els líquens dels Països Catalans (BrioLi-PPCC).  Els objectius principals de BrioLi són la promoció de l’estudi dels briòfits i els líquens als Països Catalans, aglutinant els experts i els naturalistes interessats en aquests grups biològics. Amb el nostre treball i coneixement, volem ser el referent per als governs, tant a nivell estatal com municipal, i per als gestors dels espais naturals per a posar en valor els briòfits i líquens dels Països Catalans. Malgrat siguin dos grups biològics filogenèticament molt distants, regne Plantes i regne Fongs, comparteixen els mateixos hàbitats i certes tècniques d’identificació i estudi: lupa de camp per a la seva observació al terreny i l’anàlisi dels seus caràcters microscòpics al laboratori. Els hàbitats que acullen briòfits i líquens s’enfronten a una amenaça creixent a nivell mundial. La freqüentació dels espais naturals pot afectar irreversiblemen