Passa al contingut principal

LÍQUENS, TAL·LUS LIQUÈNICS I LES SEVES FORMES

Els líquens són fongs que han adoptat una estratègia de vida en simbiosis amb algues verdes o cianobacteris. Fruit d’aquesta simbiosis és la formació d’un cos vegetatiu estable i perenne que anomenem tal·lus liquènic.

El tal·lus dels líquens pot tenir diferents formes i mides, que poden anar des de molt simples a altament estructurades. Així, tenim tal·lus leprarioides on el tal·lus és format pràcticament per un conjunt de grànuls dispersos, sense cap estructura definida, tal·lus crustacis en forma de crosta adherida al substrat, tal·lus esquamulosos formats per minúscules esquàmules, tal·lus foliacis en forma de làmines més o menys lobulades i unides al substrat per rizines, tal·lus fruticulosos que creixen de forma tridimensional i, fins i tot, tal·lus compostos, on en un mateix liquen podem veure una combinació dels tal·lus anomenats anteriorment.

Tot seguit en mostrem uns exemples:

Cladonia sp. (tal·lus compost)

Peltula euploca (tal·lus esquamulós)

Ramalina farinacea (tal·lus fruticulós)

Rhizocarpon geographicum (tal·lus crustaci)

Teloschystes chrysophtalmus (tal·lus fruticulós)

Xanthoparmelia sp. (tal·lus foliaci)


Entrades populars d'aquest blog

BrioLi-PPCC Grup d'estudi dels briòfits i líquens dels Països Catalans - ICHN

  Una nova iniciativa ha entrat a formar part de la ICHN, el Grup d’estudi dels briòfits i els líquens dels Països Catalans (BrioLi-PPCC).  Els objectius principals de BrioLi són la promoció de l’estudi dels briòfits i els líquens als Països Catalans, aglutinant els experts i els naturalistes interessats en aquests grups biològics. Amb el nostre treball i coneixement, volem ser el referent per als governs, tant a nivell estatal com municipal, i per als gestors dels espais naturals per a posar en valor els briòfits i líquens dels Països Catalans. Malgrat siguin dos grups biològics filogenèticament molt distants, regne Plantes i regne Fongs, comparteixen els mateixos hàbitats i certes tècniques d’identificació i estudi: lupa de camp per a la seva observació al terreny i l’anàlisi dels seus caràcters microscòpics al laboratori. Els hàbitats que acullen briòfits i líquens s’enfronten a una amenaça creixent a nivell mundial. La freqüentació dels espais naturals pot afectar irreversiblemen

Excursió al Port del Cantó

  L’excursió al Port del Cantó (Alt Urgell), en la que van participar 20 persones, ens va mostrar diverses espècies singulars dels Països Catalans. Es van poder identificar 25 espècies de briòfits i 43 espècies de líquens i fongs liquenícoles. En aquesta sortida destaquem la molsa Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl., la qual creix sobre fusta en avançat estat de descomposició i que està inclosa al catàleg de flora amenaçada de Catalunya. A nivell de líquens destaquem l’espècie Peltigera venosa (L.) Hoffm., pels seus característics petits lòbuls amb venes fosques a la cara inferior, que la distingueixen de les altres espècies del gènere. Buxbamia viridis Peltigera venosa