Passa al contingut principal

LÍQUENS, TAL·LUS LIQUÈNICS I LES SEVES FORMES

Els líquens són fongs que han adoptat una estratègia de vida en simbiosis amb algues verdes o cianobacteris. Fruit d’aquesta simbiosis és la formació d’un cos vegetatiu estable i perenne que anomenem tal·lus liquènic.

El tal·lus dels líquens pot tenir diferents formes i mides, que poden anar des de molt simples a altament estructurades. Així, tenim tal·lus leprarioides on el tal·lus és format pràcticament per un conjunt de grànuls dispersos, sense cap estructura definida, tal·lus crustacis en forma de crosta adherida al substrat, tal·lus esquamulosos formats per minúscules esquàmules, tal·lus foliacis en forma de làmines més o menys lobulades i unides al substrat per rizines, tal·lus fruticulosos que creixen de forma tridimensional i, fins i tot, tal·lus compostos, on en un mateix liquen podem veure una combinació dels tal·lus anomenats anteriorment.

Tot seguit en mostrem uns exemples:

Cladonia sp. (tal·lus compost)

Peltula euploca (tal·lus esquamulós)

Ramalina farinacea (tal·lus fruticulós)

Rhizocarpon geographicum (tal·lus crustaci)

Teloschystes chrysophtalmus (tal·lus fruticulós)

Xanthoparmelia sp. (tal·lus foliaci)


Entrades populars d'aquest blog

BrioLi-PPCC Grup d'estudi dels briòfits i líquens dels Països Catalans - ICHN

  Una nova iniciativa ha entrat a formar part de la ICHN, el Grup d’estudi dels briòfits i els líquens dels Països Catalans (BrioLi-PPCC).  Els objectius principals de BrioLi són la promoció de l’estudi dels briòfits i els líquens als Països Catalans, aglutinant els experts i els naturalistes interessats en aquests grups biològics. Amb el nostre treball i coneixement, volem ser el referent per als governs, tant a nivell estatal com municipal, i per als gestors dels espais naturals per a posar en valor els briòfits i líquens dels Països Catalans. Malgrat siguin dos grups biològics filogenèticament molt distants, regne Plantes i regne Fongs, comparteixen els mateixos hàbitats i certes tècniques d’identificació i estudi: lupa de camp per a la seva observació al terreny i l’anàlisi dels seus caràcters microscòpics al laboratori. Els hàbitats que acullen briòfits i líquens s’enfronten a una amenaça creixent a nivell mundial. La freqüentació dels espais naturals pot afectar irreversiblemen

SORTIDA AL PARC DE LA SERRALADA LITORAL

El dissabte 17 de febrer es va fer la sortida programada del grup Brioli al massís de Céllecs, ubicat dins els límits del Parc de la Serralada Litoral, integrat a la Serralada Litoral Central, una de les zones granítiques més importants de Catalunya. Va ser una jornada de més de vuit hores on es barrejava el senderisme i la prospecció brioliquenològica amb l’objectiu de mostrar als assistents alguns dels líquens més interessant de la zona i la descoberta de briòfits en una zona encara poc estudiada per aquest darrer grup d’organismes. Tot fent camí, vàrem visitar, entre d’altres punts d’interès, el Turó de Céllecs, la font de Sant Bartomeu i els prats de teròfits de La Roca del Vallès. Durant la jornada es van observar més de 20 espècies de briòfits, entre elles, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme , Frullania dilatata , Frullania tamarisci , Tortella squarrosa , i multitud de líquens, entre els quals, Lasallia pustulata , Cladonia cervicornis , Cladonia mediterranea i Parmotrema