Passa al contingut principal

SORTIDA DE GRUP A LA GARROTXA

El dissabte 16 de setembre es va fer la sortida de grup per visitar tres localitats diferents de la zona volcànica de la Garrotxa. En una d’aquestes localitats va ser possible observar l’hepàtica Mannia fragrans (Balb.) Frye & L. Clark, espècie protegida que té, en aquest punt, un dels dos únics llocs on es coneix de tota la península ibèrica i que dona a la zona un incentiu addicional de cara a la seva futura conservació.

Pel que fa als líquens, la zona visitada ja ha estat força prospectada com es demostra, entre d’altres, amb el “Catàleg dels líquens de la Garrotxa” del Dr. Esteve Llop i que, desinteressadament, el responsable de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN ens va donar a cada un dels presents. Tan sols esmentar que la majoria dels líquens observats són típics d’ambients nitròfils, fet que demostra la forta presència i activitat humana a la zona que la fa especialment vulnerable.

A continuació, algunes fotografies de la sortida:

Mannia fragrans (Balb.) Frye & L. Clark

Imatge del grup a l'ombra de l'arbre: el sol cremava de debò!

Grup de liquenòlegs a la recerca encapçalats pel Dr. Llop i el Dr. Gómez-Bolea

Dr. Jover mostrant briòfits epifítics als seus col·laboradors


L'anècdota del dia: el Dr. Gómez amb el bolet de soca Laetiporus sulphureus, un bolet comestible amb sabor a pollastre. Una gran sort per als vegetarians!

La Mercè Cartanya mostrant unes precioses làmines amb detalls de briòfits fetes anys enrere: un treball que no pot quedar oblidat dins un bagul!

Entrades populars d'aquest blog

BrioLi-PPCC Grup d'estudi dels briòfits i líquens dels Països Catalans - ICHN

  Una nova iniciativa ha entrat a formar part de la ICHN, el Grup d’estudi dels briòfits i els líquens dels Països Catalans (BrioLi-PPCC).  Els objectius principals de BrioLi són la promoció de l’estudi dels briòfits i els líquens als Països Catalans, aglutinant els experts i els naturalistes interessats en aquests grups biològics. Amb el nostre treball i coneixement, volem ser el referent per als governs, tant a nivell estatal com municipal, i per als gestors dels espais naturals per a posar en valor els briòfits i líquens dels Països Catalans. Malgrat siguin dos grups biològics filogenèticament molt distants, regne Plantes i regne Fongs, comparteixen els mateixos hàbitats i certes tècniques d’identificació i estudi: lupa de camp per a la seva observació al terreny i l’anàlisi dels seus caràcters microscòpics al laboratori. Els hàbitats que acullen briòfits i líquens s’enfronten a una amenaça creixent a nivell mundial. La freqüentació dels espais naturals pot afectar irreversiblemen

SORTIDA AL PARC DE LA SERRALADA LITORAL

El dissabte 17 de febrer es va fer la sortida programada del grup Brioli al massís de Céllecs, ubicat dins els límits del Parc de la Serralada Litoral, integrat a la Serralada Litoral Central, una de les zones granítiques més importants de Catalunya. Va ser una jornada de més de vuit hores on es barrejava el senderisme i la prospecció brioliquenològica amb l’objectiu de mostrar als assistents alguns dels líquens més interessant de la zona i la descoberta de briòfits en una zona encara poc estudiada per aquest darrer grup d’organismes. Tot fent camí, vàrem visitar, entre d’altres punts d’interès, el Turó de Céllecs, la font de Sant Bartomeu i els prats de teròfits de La Roca del Vallès. Durant la jornada es van observar més de 20 espècies de briòfits, entre elles, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme , Frullania dilatata , Frullania tamarisci , Tortella squarrosa , i multitud de líquens, entre els quals, Lasallia pustulata , Cladonia cervicornis , Cladonia mediterranea i Parmotrema