Passa al contingut principal

PROSPECCIÓ A LA RIERA DE CLARIANA

El passat dissabte 11 de març de 2023, el grup Brioli, integrat dins la Institució Catalana d’Història Natural, va prospectar les immediacions de la riera de Clariana (Anoia) en una excursió guiada per la Sra. Mercè Cartanyà, membre del grup.
Es van prospectar principalment margues grises, gresos i guixos de l’Eocè-Oligocè en zones de pineda de pi blanc amb sotabosc de timonedes i brolles gipsícoles així com una petita franja amb bosc de ribera.
Després d’identificar les mostres recollides, podem confirmar que es van trobar un total de 81 líquens, 2 fongs liquenícolas i 22 briòfits (19 molses i 3 hepàtiques).
Tota aquesta informació, obtinguda en una àrea força desconeguda pel que fa al coneixement dels líquens i briòfits que s’hi troben, aporta una informació molt valuosa per complementar el coneixement sobre la distribució i hàbitats d’aquests organismes a Catalunya.
Deixem a continuació algunes imatges de la sortida:

Dr. Jover, descrivint els trets característics d’un briòfit 


Dr. Gómez-Bolea, revisant la prospecció


Psora saviczii

Pohlia sp.

Entrades populars d'aquest blog

BrioLi-PPCC Grup d'estudi dels briòfits i líquens dels Països Catalans - ICHN

  Una nova iniciativa ha entrat a formar part de la ICHN, el Grup d’estudi dels briòfits i els líquens dels Països Catalans (BrioLi-PPCC).  Els objectius principals de BrioLi són la promoció de l’estudi dels briòfits i els líquens als Països Catalans, aglutinant els experts i els naturalistes interessats en aquests grups biològics. Amb el nostre treball i coneixement, volem ser el referent per als governs, tant a nivell estatal com municipal, i per als gestors dels espais naturals per a posar en valor els briòfits i líquens dels Països Catalans. Malgrat siguin dos grups biològics filogenèticament molt distants, regne Plantes i regne Fongs, comparteixen els mateixos hàbitats i certes tècniques d’identificació i estudi: lupa de camp per a la seva observació al terreny i l’anàlisi dels seus caràcters microscòpics al laboratori. Els hàbitats que acullen briòfits i líquens s’enfronten a una amenaça creixent a nivell mundial. La freqüentació dels espais naturals pot afectar irreversiblemen

Excursió al Port del Cantó

  L’excursió al Port del Cantó (Alt Urgell), en la que van participar 20 persones, ens va mostrar diverses espècies singulars dels Països Catalans. Es van poder identificar 25 espècies de briòfits i 43 espècies de líquens i fongs liquenícoles. En aquesta sortida destaquem la molsa Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl., la qual creix sobre fusta en avançat estat de descomposició i que està inclosa al catàleg de flora amenaçada de Catalunya. A nivell de líquens destaquem l’espècie Peltigera venosa (L.) Hoffm., pels seus característics petits lòbuls amb venes fosques a la cara inferior, que la distingueixen de les altres espècies del gènere. Buxbamia viridis Peltigera venosa